Herroepingsrecht
 1. Home  / 
 2. Herroepingsrecht

Herroepingsrecht bij aankoop op afstand deed een aankoop op afstand

( internet, catalogus, …)

UBoek VI WER – art. VI.45 e.v. WER 

Dit is het geval van een overeenkomst gesloten tussen een onderneming en een consument, in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de onderneming en de consument, waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand (telefoon, internet, catalogus, …), tot op en met inbegrip van het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten. 

Opgelet!

Deze bepalingen zijn niet van toepassing op:

 • overeenkomsten opgesteld door een notaris of door een gerechtsdeurwaarder in hun hoedanigheid van openbaar ambtenaar;
 • overeenkomsten met betrekking tot juridische bijstand geleverd door een advocaat met toepassing van Boek III bis van het Gerechtelijk Wetboek.

Herroepingsrecht

art. VI.47 tot VI.53 WER

Voor elke overeenkomst op afstand, tenzij bijzondere omstandigheden, beschikt u over een herroepingsrecht (PDF, 244.41 KB).

De reglementering voorziet:

 • een herroepingstermijn van 14 kalenderdagen;
 • een formulier (PDF, 253.7 KB) dat u kunt gebruiken om gemakkelijk te herroepen;
 • de mogelijkheid om te herroepen wanneer de uitvoering van de dienstenovereenkomst werd aangevat tijdens de herroepingstermijn;
 • de wijze van terugbetaling;
 • de wijze en eventuele kosten van het terugzenden van de goederen;
 • de situaties waarin u het herroepingsrecht niet kunt uitoefenen;
 • … 

Vanaf dat ogenblik beschikt u nog over een herroepingstermijn van 14 kalenderdagen om zonder onkosten af te zien van de overeenkomst.

Open chat
1
Scan the code
Hi, how can we help you?